Vi forener dybdekunnskap og helhetstenkning.

Vi tilbyr bistand på alle stadier i en sak. Med vår brede erfaring fra forhandlinger, mekling og prosedyre fokuserer vi på å finne gode og hensiktsmessige løsninger.

Vårt kontor har et godt nettverk innen advokatbransjen og blant organisasjoner, medier, forvaltning og akademia. Dette kommer deg og din sak til gode. Våre advokater har også bred erfaring fra utrednings- og regelverksarbeid, blant annet som medlemmer av flere nemnder og utvalg.

Har du behov for bistand i en sak, eller ønsker du synspunkter på hvordan du kan forebygge problemer, er du velkommen til å ta kontakt. 

Vi tilhører kontorfellesskapet Advokatene på St. Olavs plass