Foto: Aksel Jermstad (byAksel)

Christian Wadahl Uhlen

Advokat MNA

Tlf.: 22 94 32 10 | E-post: christian@graasvold-stenvaag.no 

Christian Wadahl Uhlen er født i 1975.  Han er utdannet cand.jur. fra Universitetet i Oslo og Master of Laws (LL.M.) fra King's College London, med spesialisering innen opphavsrett, varemerkerett, EU-rett og konkurranserett.

Etter å ha arbeidet som juridisk rådgiver i Luftfartstilsynet fra 2003-2005 og Nærings- og handelsdepartementet fra 2005-2006, har Uhlen opparbeidet en særskilt kompetanse innenfor opphavsrett og kontraktsrett på kunstnerfeltet.  Fra 2006-2014 jobbet han som juridisk rådgiver, advokatfullmektig, advokat og daglig leder i musikkartistenes interesseorganisasjon GramArt. I desember 2014 startet Uhlen egen advokatpraksis i advokatfellesskapet Rognlien & Djønne, som senere endret navn til Advokatene på St. Olavs Plass AS.  

Foruten bistand til kunstnere og kreative næringer, bistår Uhlen med generell avtale- og kontraktsrett, arbeidsrett (med vekt på oppsigelsessaker), strafferett, familierett og arverett.

Uhlen trådte inn i vårt firma 1.4.2016.