Juliane Strøm Killengreen

Advokat MNA       

( I PERMISJON )                                                           

Tlf: 22 94 32 10 | Mob: 97 06 78 12| E-post: juliane@graasvold-stenvaag.no 

Juliane Strøm Killengreen startet i Advokatene Graasvold & Stenvaag i september 2013.

Hun har særlig kompetanse innen områdene opphavsrett, arbeidsrett, strafferett, barnevern, barnefordeling og barnebortføring. Hun bistår også i forbindelse med bolig- og husleierett samt arv- og familierett.

Innen strafferett påtar hun seg oppdrag både som forsvarer og bistandsadvokat. Hun prosederer jevnlig for domstolene.

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2013