Vi bistår enkeltpersoner og organisasjoner i saker som omhandler rettslige og etiske retningslinjer innen mediesektoren, herunder fag- og presseetiske retningslinjer, opphavsrett, ytringsfrihet, personvern, barn og internett, og privatlivets fred. Vi bistår også ved utarbeidelse og innsendelse av klager til Pressens Faglige Utvalg og annen oppfølging av rettighetskrenkelser i massemediene og sosiale medier.

Særlig på fagpressens område bistår vi i saker vedrørende journalisters og redaktørers uavhengighet og deres forhold til utgiver/eier.