Samarbeidspartnere

 

    

 

 


Morten Solberg

Advokat MNA

Privatpraktiserende advokat fra 1989 med prosedyre for tingrett og lagmannsrett.

Arbeider særlig med følgende rettsområder: Boligrett, særlig knyttet til borettslag, eierseksjonssameier og leieavtaler, Forening og samvirkerett, IKT-rett, Selskaps- og kontraktsrett, Strafferett.

Tidligere partner i advokatfirmaet NorLaw (1989-2008), advokat i NBBL og politifullmektig i Drammen. I kontorfellesskap med Advokatene Rognlien, Djønne & Co. fra 2008.

Autorisert advokatmekler.

 

Epost: solberg@advokatenmin.no  

Telefon: 22 94 32 10

Faks: 22 94 32 19


Sigrid Broch

Advokat MNA

Sigrid Broch er privatpraktiserende advokat i Oslo, med omfattende prosedyreerfaring for norske domstoler.

Broch arbeider særlig med følgende rettsområder: Barne- og familierett, barnevern, strafferett, asyl- og utlendingsrett og psykisk helsevern.

Sitter i advokatforeningens lovutvalg for asyl- og utlendingsrett.

Nestleder i kontrollkommisjonen for Nedre Buskerud, psykisk helsevern.

På justisdepartementets liste over advokater med særlig kompetanse innen barnebortføring.

Har tidligere arbeidet hos advokatene Duesund, Schei & Broch i Drammen, og Advokat Ellen Moen AS. I kontorfellesskap med Rognlien, Djønne & co siden februar 2013.