Anna Stabell

Advokatfullmektig MNA                                                                  

Tlf: 22 94 32 10 | Mob: 48 22 58 55 | E-post:  anna@graasvold-stenvaag.no

Anna Stabell startet i Advokatene Graasvold & Stenvaag i august 2018.

Stabell jobber også deltid som juridisk rådgiver for forening for faglitterære forfattere (NFFO).

Foruten opphavsrett har hun særlig kompetanse innen arbeidsrett, strafferett, barnevern, barnefordeling og barnebortføring, samt arv- og familierett.

Stabell har tidligere jobbet med både eiendomsrett og forbrukerett, og bistår også med saker i tilknytning til boligrett, herunder husleie og avhending av fast eiendom.

Innen strafferett påtar hun seg oppdrag både som forsvarer og bistandsadvokat. 

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2013