Problemstillinger knyttet til personvern oppstår på stadig flere områder.

Vi bistår i saker som omhandler forvaltning og tilsyn på personvernområdet. Dette gjelder blant annet utarbeidelse av rutiner for innsamling, lagring og bruk av personopplysninger i små og mellomstore bedrifter, og problemstillinger knyttet til  ulovlig overvåkning, bla. a. innen arbeidslivet og i helsesektoren.

På forbrukerområdet har vi erfaring både nasjonalt og internasjonalt med arbeid knyttet til personvern innen bl. a. sosiale medier, e-handel og reklame.