Foto: Marte Vike Arnesen  Mail:  sigrid@advokat-broch.no    www.advokat-broch.no   Telefon: 22 94 32 10  Faks: 22 94 32 19

Foto: Marte Vike Arnesen

Mail: sigrid@advokat-broch.no

www.advokat-broch.no

Telefon: 22 94 32 10

Faks: 22 94 32 19

Sigrid Broch

Advokat MNA

Sigrid Broch er privatpraktiserende advokat i Oslo, med omfattende prosedyreerfaring for norske domstoler.

Broch arbeider særlig med følgende rettsområder: Barne- og familierett, barnevern, strafferett, asyl- og utlendingsrett og psykisk helsevern.

Sitter i advokatforeningens lovutvalg for asyl- og utlendingsrett.

Nestleder i kontrollkommisjonen for Nedre Buskerud, psykisk helsevern.

Har tidligere arbeidet hos advokatene Duesund, Schei & Broch i Drammen, og Advokat Ellen Moen AS. I kontorfellesskap med Rognlien, Djønne & co siden februar 2013.

 

Foto: Anne Helene Gjelstad  Mail: ms@advokatenmin.no   Telefon: 22 94 32 10  Faks: 22 94 32 19

Foto: Anne Helene Gjelstad

Mail:ms@advokatenmin.no

Telefon: 22 94 32 10

Faks: 22 94 32 19

Morten Solberg

Advokat MNA

Privatpraktiserende advokat fra 1989 med prosedyre for tingrett og lagmannsrett.

Arbeider særlig med følgende rettsområder: Boligrett, særlig knyttet til borettslag, eierseksjonssameier og leieavtaler, Forening og samvirkerett, IKT-rett, Selskaps- og kontraktsrett, Strafferett.

Tidligere partner i advokatfirmaet NorLaw (1989-2008), advokat i NBBL og politifullmektig i Drammen. I kontorfellesskap med Advokatene Rognlien, Djønne & Co. fra 2008.

Autorisert advokatmekler.

 

Advokatfirmaet Hein Bæra AS

Advokat Vibeke Hein Bæra

Juridisk rådgiver Trond William Andersen