Vi bistår opphavsmenn og utøvende kunstnere innen musikk, litteratur, film og scenekunst. Vi har lang erfaring med fremforhandling av forlagskontrakter, platekontrakter og andre avtaler som disse inngår med utgivere og oppdragsgivere.

En stor del av vår bistand går gjennom opphavsmennenes og de utøvende kunstnernes organisasjoner. Som medlem av disse organisasjonene får man støtte i tilfeller hvor man har behov for hjelp fra advokat.

Vårt kontor er fast leverandør av advokattjenester til blant annet Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO), Norske barne- og ungdomsbokforfattere (NBU), Norsk oversetterforening (NO), Norsk skuespillerforbund, Norske dansekunstnere (NODA), Norske scenografer, Norske audiovisuelle oversettere (NAVIO), Norske kunsthåndverkere, NOPA, Norsk komponistforbund og Den Norske Fagpresses Forening.

Vi har bidratt i utarbeidelsen av flere offentlige og private utredninger på kulturområdet, og bistår også under meklinger og voldgifter mellom organisasjoner.

Gjennom vår mangeårige erfaring med å bistå kulturlivets organisasjoner er vi også godt kjent med de ulike retts- og kulturpolitiske utfordringene dette feltet står overfor i digitaliseringens tidsalder. Denne kunnskapen bruker vi både i vår rådgivning som advokater og som støttespillere i politiske prosesser.